Voor gelijke kansen en schoolondersteuning op maat

Alex de Pape is een 24-jarige studente Onderwijskunde, parttime pedagogisch medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en politiek stagiair bij Vooruit

Ik dank Alex alvast voor haar inspirerende bijdrage en haar engagement voor jongerenwelzijn in onze stad. 

Ciao, 
Pablo


Alex De Paepe 

Ruim drie jaar geleden schreef ik voor de verkiezingscampagne van de Jong Socialisten (JS) Brugge over een Huis Van Het Kind, een uitleendienst voor kinderfietsen en een buddysysteem voor jonge inwijkelingen. Ondertussen kunnen we terugkijken op ruim een halve legislatuur. 

Ik kan alvast zeggen dat ik blij ben met gedreven schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Pablo Annys en bevlogen schepen van Jeugd Mathijs Goderis. Beiden brengen in de praktijk waar ik destijds over schreef. Samen willen ze jongeren, kinderen en jonge gezinnen een gelijke start bieden en dat door onder andere sterk in te zetten op initiatieven zoals een Huis Van het Kind, Route 36, Brugge(n) voor Jongeren en zoveel meer. 

Tijdens mijn stage Onderwijskunde heb ik van dichtbij mogen kennismaken met zowel de werking van de onderwijsbrugfiguren als met het project BLINK binnen welzijnsvereniging SPOOR. Door een brug te slaan tussen het gezin, de school en de buurt versterken de brugfiguren Brugse scholen bij het waarborgen en stimuleren van gelijke onderwijskansen. Ik heb gezien hoe die brugfiguren meezoeken naar vrijetijdsbesteding voor kinderen. Ook gaan ze het gesprek met ouders aan om hen nauwer bij de school te betrekken. Daarnaast zag ik hen outreachend werken en wel door begeleide bezoeken aan het ziekenfonds en door gezinnen thuis op te zoeken. Op die manier konden ze een beeld vormen van hoe het met de ouders gaat.

BLINK gaat dan weer aan de slag met jongeren die vroegtijdig dreigen te stoppen met school of al niet meer op school te krijgen zijn en biedt hen ondersteuning op maat. Bij sommige jongeren wordt gedurende enkele contactmomenten gewerkt aan hun zelfvertrouwen of hun schoolvaardigheden. Bij anderen wordt dan weer gezocht naar een alternatief leertraject. Tijdens die drie maanden stage heb ik veel bijgeleerd. Het sterke netwerk dat Brugge heeft om kinderen en jongeren op te vangen kwam werkelijk tot leven.

Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om een pluim te geven aan alle welzijnswerkers die zich dag in dag uit inzetten voor álle Brugse kinderen, jongeren en gezinnen. Chapeau! En wie nog nooit van één van de genoemde initiatieven heeft gehoord, raad ik aan ze zeker eens op te zoeken. 

Alex de Pape
studente Onderwijskunde, parttime pedagogisch medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en politiek stagiair bij Vooruit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring