Artificiële intelligentie kan zorgen voor een vlottere doorstroming op Brugse kruispunten

Dirk Michiels, ere-adjunct-stadssecretaris Stad Brugge, laat voor Brugge met Ballen zijn licht schijnen op de mobiliteit van de toekomst. Hoe komen we in Brugge van de files af en hoe verhogen we de verkeersveiligheid voor àlle weggebruikers? Dat kom je te weten in zijn column.  

Dank voor je bijdrage, Dirk!

Ciao, 

Pablo


Dirk Michiels

Vlot van punt a naar punt b rijden, blijft in elke stad één van de basisregels op het vlak van mobiliteit. Niemand staat immers graag in de file. Het ergert velen om elke dag te moeten aanschuiven. Dit ongenoegen komt nog het meest tot uiting op een kruispunt waar vanuit de andere richting (bijna) geen verkeer komt en het licht dus nodeloos op groen blijft staan. Irritatie alom. 

Toch zijn hier simpele oplossingen voor. In Vlaanderen gaat men voor de regeling rond de verkeerslichten nog altijd uit van een verkeersonafhankelijke regeling. Zo volgen de lichten min of meer een vast tijdschema. Hierbij speelt het aanbod aan verkeer een ondergeschikte rol. Een cyclus kan met enkele seconden groen licht verlengd worden, maar de minimumduur blijft minstens behouden. 

Driekwart van de tijd is het verkeersaanbod evenwel van dien aard dat een ander soort lichtenregeling voor een betere – lees vlottere en veiligere – doorstroming kan zorgen. Dit is de Nederlandse regelgeving, waarbij het aanbod aan voertuigen doorslaggevend is. Geen of weinig verkeer uit de ene richting biedt meer groen voor de andere richting(en) of types van verkeersdeelnemers. De computer (her)verdeelt en optimaliseert automatisch het aantal seconden per richting en/of per type van verkeersdeelnemer. Dit gebeurt op basis van detectiecamera’s die het aantal voertuigen, fietsers en voetgangers registreren. Dit bevordert niet alleen de doorstroming, maar zorgt tevens voor minder oponthoud, minder ergernis en, bovenal, meer veiligheid. Ook krijg je minder conflicten en minder CO2-uitstoot, omdat er minder voertuigen stoppen en opnieuw starten.

Dit systeem kan ook een andere fasering op een kruispunt mogelijk maken. Hierbij wordt een drie- of meerfasige cyclus ingevoerd met nóg minder strubbelingen. Deze methodiek maakt het ook mogelijk om de gewonnen tijd te gebruiken voor een aparte, conflictvrije fase groen voor fietsers en voetgangers, het zogenaamde vierkant groen, zonder dat de doorstroming voor het andere verkeer gestremd wordt.

Laat Brugge daarom het voortouw nemen bij het invoeren van dit systeem en op Vlaams niveau de pionier zijn op het vlak van vlotte en veilige kruispunten voor àlle verkeersdeelnemers.

Ik pleit er dan ook voor om dit samen door te voeren met een proactieve conflictanalyse van kruispunten op basis van artificiële intelligentie. Dit is een analyse die niet gebeurt op basis van ongevallen – wanneer het onheil zich al voltrokken heeft –, maar die er net voor zorgt dat accidenten vermeden kunnen worden.

In Nederland en Zweden wordt dit systeem al toegepast volgens de respectievelijke principes van DOCTOR (wat staat voor Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) en Traffic Conflict Technique. 

De combinatie van voertuigafhankelijke lichten, vierkant groen en proactieve conflictanalyse kan de onveiligheid op de Brugse kruispunten met minstens de helft doen afnemen.

 

Dirk Michiels
Ere-adjunct-stadssecretaris Stad Brugge

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring