Laat ons samen voor iets zijn en niet tegen iets

Ine Plovie, voormalig beleidscoördinator Participatie bij Stad Brugge, pleit in haar column voor YIMBY in plaats van NIMBY. Wat dat inhoudt, ontdek je in haar column. Een must read!

Dank voor je bijdrage, Ine!

Ciao, 

Pablo


Ine Plovie

De Bruggeling is fier op zijn stad en zijn buurt, zo leerde ons de Stadsmonitor 2020. Dé Bruggeling omvat heel wat buurtbewoners. Wijkgebonden, van Assebroek tot Zeebrugge. Persoonsgebonden: ondernemers, werknemers, handelaars, ambtenaren, dokters, verplegers, vrije beroepen, leerkrachten, creatievelingen, uitbaters van horecazaken, personeel van veiligheidsdiensten, geëngageerde jongeren, noem maar op. Hoe zou onze stad eruit kunnen zien als we al die kennis, kracht en trots verenigden om samen te bouwen aan een duurzame, zorgzame, veerkrachtige en wendbare stad?

Het Brugge van de toekomst.

Het Brugge van het jaar 2030. 

Heel wat Bruggelingen die ik ontmoette, zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor tal van mensen en hun omgeving en geven op die manier gestalte aan onze stad. Toch hebben zij nog te weinig input of impact op het plaatselijke beleid. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat elke vorm van medewerking, kennis en talent belangrijk kan zijn voor de uitdagingen waar we de komende jaren in de wereld, maar ook in onze stad, voor staan. Samen het Brugge van de toekomst gestalte geven, is nooit af en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat het beleid voldoende ruimte laat aan al deze aanwezige expertise en fierheid alsook aan het engagement van en bij de Bruggeling. Tevens is het de opdracht van onze stadsgenoten om verantwoord en constructief om te gaan met deze kansen, want samenwerken is bouwen aan vertrouwen. Brugge heeft goed uitgebouwde communicatiekanalen en biedt ook ruimte voor inspraak. Mobiliteit en straten, maar ook parken en (speel)pleintjes zijn stadsprojecten waarbij de Bruggeling bij een heraanleg bij wordt betrokken. Vrij logisch, want wie kent zijn buurt beter dan de bewoner? Het stellen van de juiste vragen is belangrijk bij dit soort momenten.

Wat als je de buurt zou vragen welk soort straat of plein ze willen in plaats van wat ze in hun straat willen? Rond meer of minder bomen, meer of minder parkeerplaatsen, meer of minder plaats voor spelende kinderen en fietsers is het niet makkelijk om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. Burgerparticipatie of actief kunnen deelnemen aan het mee helpen vormgeven aan het beleid of de stad is dan ook geen zoektocht naar consensus, maar wel een weg naar wederzijds begrip. Begrip voor het standpunt van andere buurtbewoners, maar ook voor bepaalde gegevens en onderzoeken, net als voor gemaakte keuzes. Dit gaat eveneens op voor de gevolgen van goedgekeurde beleidsplannen waarin meer groen, meer ruimte voor spelen en fietsers en veilig verkeer voor kinderen opgenomen zijn. Samen geven ze zuurstof aan onze toekomst.

Misschien kan dit wederzijds begrip groeien door Bruggelingen sneller bij deze plannen te betrekken en samen in dialoog te gaan met het beleid, experts en vooral met andere stadsgenoten. Door hen ruimte te geven in de uitdaging, de doelstelling, een probleem dat een efficiënte en effectieve oplossing vraagt en waarvoor wij allen misschien een stukje van de kennis of zelfs de uitkomst hebben. En als het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunnen we wellicht vertrouwen op andere Bruggelingen en al wie over de kennis beschikt om ons oplossingen aan te reiken.

Waar kunnen we mensen ontmoeten die ook een stukje van de puzzel in handen hebben? Waar kunnen we op cases stoten waar de stad Brugge ook mee worstelt en hoe slagen we erin om samen de puzzel te leggen? De burger vertrouwt de politiek niet meer, een vlieger die ook in omgekeerde richting opgaat. Er is angst voor negatieve reacties en moeilijk in te lossen verwachtingen. Er is de vrees om neen te moeten zeggen of om te durven bekennen dat er geen ideale uitwegen zijn. Ondertussen wordt ons vooral om meldingen en klachten gevraagd, om opmerkingen bij openbare onderzoeken, om te laten weten dat we niet akkoord gaan met iets of om rondvragen die een verkeersconflict nog meer op de spits drijven, met meer of minder verkeersveiligheid als hoge inzet. Is er bij dit alles nog ruimte om complimenten, voorstellen en oplossingen onder woorden te brengen?

Hoe geraken we uit deze impasse? Hoe bouwen we in vertrouwen samen aan ons Brugge van de toekomst en dit vanuit de kracht van de Bruggeling? Bijna 120.000 gebundelde talenten en krachten. Wat als we die samenbrengen en mee laten doen, hen voorstellen en mogelijke oplossingen laten formuleren en hen expertise laten aanreiken? Hoe constructiever wij ons opstellen om vorm te geven aan Brugge, hoe meer ruimte we, stap voor stap, zullen krijgen om onze stad in een bepaalde richting te laten evolueren. Dit is iets waar ik heel erg overtuigd van ben.

Laat ons daarom meer complimenten geven dan aangiftes doen. Laat ons voorstellen formuleren in plaats van problemen naar voren te schuiven.

Laat ons petities organiseren voor in plaats van tegen.

Laat ons actiecomités oprichten in plaats van reactiecomités.

Laats ons zelf picknickbanken bouwen in plaats van ze aan te vragen.

Laat ons het YIMBY (Yes In My Backyard)-adagium in het leven roepen.

Laat ons zelf oplossingen aanreiken als iets (nog) niet goed is.

Laat ons ook aanvaarden dat niet altijd alles mogelijk is of onmiddellijk lukt en dat niet iedereen gelijk kan krijgen en we daarom

ruimte moeten laten en begrip opbrengen voor tekortkomingen in onze complexe wereld.

Op die manier kunnen we samen bouwen aan een stad met als fundament meer wederzijds begrip en vertrouwen. Al dit gebundelde talent is de beste garantie voor een levendig, innovatief en veerkrachtig Brugge van de toekomst.

Een stad en plaats om in te leven. Een stad en plaats ook waar we nog lang trots op kunnen zijn.

 

Ine Plovie
Zaakvoerster Inesights.be
voormalig beleidscoördinator Participatie bij Stad Brugge

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring