Inspanningen opvoeren voor terugdringen van kinderarmoede

Nele Lombaerts is voorzitster van MamaStart, een organisatie die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen. Welke inspanningen zijn nodig om kinderarmoede terug te dringen? Dat kom je te weten in haar column. 

Dank voor je bijdrage, Nele!

Ciao, 

Pablo


Nele Lombaerts

Als oprichtster van MamaStart, een Brugse organisatie die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen en zwangere vrouwen die het financieel (even) wat moeilijker hebben, blijft het mijn droom dat kinderarmoede tegen 2030 de wereld uit is. Gezien de huidige migratiestromen en de stijgende energieprijzen is deze wensdroom wellicht niet realistisch.

Niettemin hoop ik dat tegen 2030 de inspanningen van vandaag beginnen te lonen en we heel wat vooruitgang kunnen boeken bij het ondersteunen en snel herkennen van kinderen in kansarmoede. 

Dit kan onder meer door projecten te ondersteunen die laagdrempelig zijn en in te spelen op actuele noden, maar tegelijk ook door mee te surfen op de tijdsgeest. Bij kinderen en jongeren is het daarom bijzonder belangrijk de digitale kloof zo klein mogelijk te maken, zodat ze van bij hun schoolstart dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Een stad of een organisatie als de onze moet dus laagdrempelig zijn. Net zo belangrijk is de sensibilisering bij de bevolking, zodat we een draagvlak kunnen creëren om zaken in positieve zin te doen kantelen. Begrip en verdraagzaamheid moeten de basis vormen om tegen 2030 kinderen en jongeren uit probleemsituaties sneller vooruit te helpen. Als we begrijpen wat armoede is, de ermee gepaard gaande signalen kunnen herkennen en ervan overtuigd raken dat armoede geen keuze is en mensen niet voor hun plezier hun land ontvluchten, kunnen we tegen 2030 hopelijk een klimaat creëren waarbij kinderen zich niet anders hoeven te voelen of zich te schamen voor hun afkomst en/of thuissituatie.

Het project ‘Brugge draait om mensen’ is een goede start. Tegen 2030 hoop ik dat niet enkel de stad Brugge er voor de Bruggeling is, maar dat de Bruggelingen ook de hand aan de ploeg slaan om mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn vooruit te helpen. In een ideale situatie vertaalt zich dit in buddyprojecten, in leerkrachten
die leerlingen uit kansarmere gezinnen extra ondersteunen en kinderen en jongeren via kleine projecten het gevoel geven dat ze er écht bij horen.

Structurele hulp vanuit de stad Brugge of het OCMW Brugge zal altijd nodig zijn, maar laat ons als Bruggeling er tegen 2030 voor zorgen dat kinderen en jongeren zich in onze stad welkom voelen. Alleen al door simpelweg naar hun verhaal te luisteren en naar hun noden te peilen, kunnen we hen ongetwijfeld een heel eind
vooruithelpen.

Nele Lombaerts
Voorzitster MamaStart

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring