We zijn er voor de integratie van alle jongeren

Samia Helsmoortel is medeoprichter van Komerbi, een vzw die zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren door hen een safe space aan te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Naast een veilige plek, voorzien ze ook huiswerkbegeleiding en vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs meets jeugdwerk, zeg maar. 

In haar column kom je alles te weten over dit waardevolle initiatief. 

Dank voor je bijdrage, Samia!

Ciao, 

Pablo


Samia Helsmoortel

In 2019 hebben we Komerbi boven de doopvont gehouden. Onze brede jeugdorganisatie heeft een uniek karakter, want ze richt zich tot maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.

Met Komerbi profileren we ons als een safe space die de talenten van ons doelpubliek tot volle wasdom wil laten komen. Ook helpen we youngsters hun identiteit en persoonsontwikkeling vorm te geven en ondersteunen we hen bij het wegwerken van een mogelijke schoolachterstand. “Onze coaches leggen ons leerstof uit of herhalen lesonderwerpen die we niet helemaal snappen”, aldus de jongeren. “Ze helpen ons
ook toetsen voorbereiden. Bepaalde coaches kunnen we ook online bereiken als we met een probleem zitten waar we de oplossing niet meteen voor vinden.” Precies door deze combinatie van onze vrijetijdsactiviteiten en ons leerplatform proberen we jongeren te ondersteunen in hun talentontwikkeling en zelfontplooiing.

Ondertussen bereiken we een heterogeen publiek met heel wat youngsters met uiteenlopende achtergronden. Voor hen zetten we een breed gamma aan activiteiten op, van sport en spel zoals basketten en bowlen over kook- en fotografieworkshops tot cultuurbeleving zoals schilderen en fotograferen. Het is onze manier om hen handvaten aan te reiken om sterker te staan in onze maatschappij. Het verbreden van hun leefwereld hoort hier uiteraard bij. Daarnaast hebben we een Komerbiraad. Die bestaat uit een achttal jongeren die als spreekbuis voor de groep fungeren. Op die manier kunnen we activiteiten afstemmen op hun wensen en interesses. 

Inspraak van de jongeren is binnen Komerbi dan ook een belangrijk gegeven. Het vergroot hun betrokkenheid. Inmiddels bestaan we twee jaar en bereiken we een zestigtal jongeren. Het effect op hun welzijn en schoolse vorderingen is in die periode duidelijk merk- en meetbaar. Dit positieve effect straalt ook op hun ouders af, die veel vertrouwen in onze organisatie hebben. Ondanks de afgelegde weg blijft er werk aan de winkel. Zo dromen de jongeren van een volwaardige, eigen infrastructuur, jawel een eigen Komerbihuis. Ook meerdaagse uitstappen en kampen staan hoog op hun verlanglijstje. Tevens zouden we zelf graag een nog ruimere instroom van jongeren zien. Door middel van vorming, workshops en samenwerkingsverbanden zouden we onze expertise bijzonder graag delen met andere organisaties. Om die droom te kunnen verwezenlijken, zou een toekenning van structurele middelen bijzonder welkom zijn. Op die manier zouden we kunnen overgaan tot het inschakelen van bijkomende werkkrachten.

Het zou de ontplooiing van de jongeren die we vandaag al bereiken tot volwaardige en gelukkige Bruggelingen alleen maar versnellen.

Samia Helsmoortel
medeoprichter Komerbi

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring