Social creativity, voedingsbodem voor een duurzaam Brugge

Tijs Verbeke, medeoprichter en coördinator van de Mind- and Makerspace (MaM) van Howest, muzikant en creatieveling, schetst in zijn column zijn ideaalbeeld van zijn Brugge van de toekomst. Een stad waar stadsbestuur, kennisinstellingen, sociale organisaties, culturele organisaties, ondernemers, bedrijven en de burger de handen nog meer in elkaar slaan. Een Brugge waarin 1 + 1 méér is dan 2.

Dank voor je bijdrage, Tijs!

Ciao, 

Pablo


Tijs Verbeke

Als ik langs eender welke toegangspoort het ei van Brugge binnenwandel, hoor ik tussen het gezellige hoefgekletter dat onze stad zo typeert heel wat
nieuwe geluiden. Tussen het prachtig Brugse erfgoed zie ik fris groen ontbotten en in de eenrichtingsstraten voel ik frisse wind de andere richting uit blazen. 

Brugge is in transitie en dit beperkt zich niet louter tot de binnenstad. De wereld om ons heen vereist hoe langer hoe meer dat we onszelf aan een razend tempo heruitvinden. We worden hierbij geconfronteerd met meer complexe uitdagingen en een samenleving waarin we alsmaar meer digitaal verbonden zijn, terwijl we zeer goed beseffen wat de waarde is van échte contacten.


Hoe mooi is het dan om te leven, te werken en te studeren in een stad die een voedingsbodem biedt om te groeien. Een stad ook waarin sterke initiatieven samenwerken om complexe vraagstukken te beantwoorden.

Een stad waarin we voelen dat er samenhang en interactie is tussen burgers, bestuur, ondernemingen, kennisinstellingen, culturele en sociale organisaties, noem maar op. 

Als coördinator van de Mind- and Makerspace, kortweg MaM, heb ik een ongelooflijk boeiende job. In september 2019 werd het MaM door Howest (hogeschool West-Vlaanderen) opgericht met als doelstelling een omgeving te creëren waar creatievelingen van allerlei slag – van ondernemer tot hobbyist, van sociale organisatie tot student – elkaar kunnen ontmoeten. Binnen het MaM worden over diverse domeinen kennis, vaardigheden, ervaring, ruimte en infrastructuur gedeeld vanuit de overtuiging dat deze interactie toelaat om met persoonlijke of grotere uitdagingen aan de slag te gaan. 

In mijn job heb ik het voorrecht om samen te mogen werken met tal van andere boeiende en creatieve organisaties van onze stad. Ik denk hierbij aan De Republiek, Het Entrepot, House of Time, maar ook aan scholen, sociale organisaties en bedrijven. Vanuit deze samenwerking heb ik gemerkt dat de honger hier groot is.

Honger naar connectie. 
Honger naar ruimte voor creativiteit.
Honger naar meer interdisciplinaire samenwerkingen.

Er beweegt heel wat in Brugge. Onze stad evolueert, onze stad connecteert en wordt steeds creatiever. Naar de toekomst toe zal
de Bruggeling – in de brede zin van het woord – volgens mij nog meer honger hebben en dit is maar goed ook. 

Jongeren hebben nood aan een gevoel van eigenaarschap. Ze hebben behoefte aan ruimte om te organiseren en te creëren, het landschap van de stad mee te helpen vormgeven en daarin ook hun eigen talenten te ontdekken. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de minder jonge Bruggelingen onder ons. 

Ondernemers moeten het gevoel hebben in Brugge alle voorwaarden te vinden om hun onderneming op poten te zetten en te laten 
groeien.

Studenten moeten in Brugge een stad zien waar ze kunnen studeren en waar ze kunnen blijven. Blijven, niet enkel omwille van
professionele redenen, maar ook om zich te settelen en hun persoonlijk leven uit te bouwen. 

De talrijke sociale organisaties in onze stad moeten het gevoel hebben dat ze niet op een eiland functioneren. Er moet verbondenheid en samenwerking zijn met andere actoren, sectoren en organisaties, zowel binnen als buiten de sociale sector. Deze verbondenheid moet voorbij de eigen doelstellingen reiken. Net daar ligt de échte meerwaarde. Wie bereid is om meer te doen dan het voor de hand liggende ontdekt ongetwijfeld nieuw potentieel. Bij Howest omschrijven we dit als social creativity of het op een positieve, creatieve manier stimuleren van interactie tussen mensen, met als doel een duurzame, sociale omgeving te bevorderen.

Dit brengt me bij het belangrijkste element dat onze toekomst zal bepalen: duurzaamheid. Dit is véél meer dan duurzaam omgaan met grondstoffen en circulaire economie. Duurzaamheid vertaalt zich ook in hoe we omgaan met kennis, infrastructuur, investeringen, doelgroepen en community’s. 

Mijn beeld van Brugge 2030 is er een van een stad waar stadsbestuur, kennisinstellingen, sociale organisaties, culturele organisaties, ondernemers, bedrijven en de burger de handen nog meer in elkaar slaan. 

Een stad waar kennis, ruimte, infrastructuur en menselijk kapitaal kunnen worden gedeeld en waar we nadenken over gezamenlijke doelstellingen.
Een stad waar men weet dat één plus één steeds meer is dan twee.

Als men me dus vraagt om mijn dromen voor Brugge 2030 neer te pennen dan hoop ik dat die nieuwe geluiden in onze straten nog luider mogen weerklinken, het ontkiemende verder mag groeien en de frisse wind nog vrijer mag waaien. 

 

 

Tijs Verbeke
medeoprichter en coördinator van de Mind- & makerspace (MaM) van Howest, muzikant & creatieveling 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring