Buurtwerk, motor voor sociale cohesie

Yvan Bossuyt zijn engagement voor de buurt gaat reeds terug tot 1978, het jaar waarin de jongerengemeenschap Kreatief Actief en Tof ontstond. 

Later werd deze jongerengemeenschap omgevormd tot wat we nu kennen als het vzw Buurtwerk Stubbekwartier. In zijn column benadrukt hij het belang van buurtwerk als motor voor sociale cohesie. 

Ik dank Yvan alvast voor zijn inspirerende bijdrage en engagement om een warme buurt te creëren. 

Ciao, 
Pablo


Yvan Bossuyt

Begin 1978 legde jongerengemeenschap K.A.T., wat stond voor Kreatief, Actief en Tof, de fundamenten voor de latere vzw Buurtwerk Stubbekwartier. In die dagen was ik amper twintig lentes jong, maar toch maakte ik meteen deel uit van de beheerraad. 

In de statuten viel te lezen wat de vzw betrachtte: “De vereniging heeft als doel te ijveren voor een zo ruim mogelijke integratie van de buurtbewoners. Deze integratie dient het sociaal, cultureel, economisch en educatief welzijn van die buurtbewoners te bevorderen.” 

Ruim veertig jaar nadat het Buurtwerk Stubbekwartier uit de startblokken schoot, durf ik te stellen dat we wat het bereiken van die doelstellingen betreft met glans geslaagd zijn.

Zelf ben ik ondertussen 64 jaar en inmiddels meer dan twintig jaar voorzitter van onze vzw. Toch is stoppen voor mij nog lang niet aan de orde. Het werken met en voor mensen betekent immers zoveel dat ik me een leven zonder buurtwerk nauwelijks kan inbeelden.

Door het aanbieden van een zeer gevarieerd activiteitenprogramma blijven de andere trekkers van onze vzw en ikzelf een uiteenlopend publiek aanspreken. De sociale contacten die hieruit voortvloeien, zijn van onschatbare waarde. Buurtwerk heeft beslist een meerwaarde voor vele bewoners. Ze sluiten zich niet op en leren op die manier hun medebuurtbewoners beter kennen. Ons stevig uitgebouwde buurtwerk is bovendien erkend door de stad Brugge. We staan dan ook in nauw contact met schepen van Preventie Mathijs Goderis en de Stedelijke Preventiedienst. Zonder ondersteuning van het stadsbestuur zouden we nooit de resultaten kunnen boeken die we voor ogen houden.

Deze ondersteuning situeert zich op drie domeinen en is zowel financieel, inhoudelijk én logistiek. Op financieel vlak krijgen we, naast onze jaarlijkse subsidie, via de Brugse Buurtcheques en de Buurtoppepper financiële ondersteuning voor één of meerdere buurtactiviteiten. Die blijvende financiële ondersteuning is zeker nodig en volgens mij ook logisch en correct als je rekening houdt met de door ons geleverde inspanningen. Van onze inzet kan iedereen die in onze buurt woont trouwens mee profiteren.

Door die ondersteuning geeft het stadsbestuur tevens blijk van de waardering die ze heeft voor het geleverde werk dat bij een particulier buurtwerk als het onze door vrijwilligers gedragen wordt. Met vzw Buurtwerk Stubbekwartier fungeren we als een soort tussenschakel met aan de ene kant onze bewoners en aan de andere kant het stadsbestuur.

Yvan Bossuyt
Voorzitter Buurtwerk Stubbekwartier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Samen maken we de stad. Wil je ook meedenken over jouw Brugge van 2030? 

Of wil je op de hoogte blijven over ons Brugge met Ballen?

©2022 Brugge met Ballen

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenCookieverklaring