Column Hans Rigauts

Hans Rigauts

Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan pleit in zijn column voor een sterke publieke zorg. Onze gezondheid is immers te belangrijk om over te laten aan de principes van de vrije markt.