Column Wim Van Kerckvoorde

Wim Van Kerckvoorde

Wim Van Kerckvoorde, tot voor kort algemeen directeur van de scholengroep !mpact, breekt in mijn boek een lans voor het flankerend onderwijsbeleid als hefboom voor maatschappelijke verandering.