Column Samia Helsmoortel

Samia Helsmoortel

Samia is medeoprichter van Komerbi, een vzw die kansarme jongeren begeleidt zowel bij hun studies als bij vrijetijdsbesteding.